Zákazové symboly

 
     

P 001

 

P 002

 

P 003

 

P 004

Zákaz fajčenia

 

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

 

Zákaz vstupu pre chodcov

 

Zákaz hasenia vodou

       
0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
 
     

P 005

 

P 006

 

P 007

 

P 008

Zákaz pitia

 

Nepovolaným vstup zakázaný

 

Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný

 

Zákaz dotýkať sa

       
0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
 
     

P 009

 

P 010

 

P 011

 

P 012

Zákaz dotýkať sa Kryt je pod napätím

 

Zákaz zapnutia

 

Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom

 

Zákaz odkladania alebo skladovania

       
0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
 
1  2  … 3   Ďalší