Výstražné symboly

 
     

W 001

 

W 002

 

W 003

 

W 004

Nebezpečenstvo požiaru

 

Nebezpečenstvo výbuchu

 

Nebezpečenstvo otravy, zadusenia

 

Nebezpečenstvo poleptania

       
0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
 
     

W 005

 

W 006

 

W 007

 

W 008

Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie

 

Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu

 

Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel

 

Nebezpečenstvo úrazu elektrinou

       
0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
 
     

W 009

 

W 010

 

W 011

 

W 012

Iné nebezpečenstvo

 

Nebezpečenstvo laserového lúča

 

Nebezpečenstvo látky podporújucej horenie

 

Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia

       
0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
  0,14 € s DPH
 
1  2  … 3   Ďalší