SYMBOLY

Bezpečnostné značenie je rozdelené do 5 kategórií, ktoré sú rozlíšené farebne i tvarovo a sú označené v katalógu veľkými písmenami:

P - zákazové (z angl. Prohibition signs),

W - výstražné (z angl. Warning singns),

M - príkazové (z angl. Mandatory signs),

E - zácharnné (z angl. Emergency signs),

F - požiarne (z angl. Fire safety signs).

 

Každá z kategórií má svoje symboly, ktoré vyjadrujú, na aký účel sú určené. Tie sú označené číslami. Napr.: Nebezpečenstvo úrazu elektrinou - W 008

Prihlásenie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácii